Barka prostuje ludzkie ścieżki – przekaż 1% podatku

Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Przyjaciele i Współpracownicy,

zwracam się do Państwa z osobistą prośbą o wzięcie pod uwagę przy rozliczaniu podatku PIT za 2011 r. możliwości przekazania 1% podatku na rzecz

Stowarzyszenia Szkoła „Barki” im. H. CH. Kofoeda – Centrum Integracji Społecznej, KRS 0000 175962, Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii News

Międzynarodowe spotkanie Szkół Kofoeda i Centrów Integracji Społecznej w Sorø

Duńska Szkoła Kofoeda zorganizowała w dniach 26-29.09.2011 w Sorø (Dania) seminarium poświęcone rozwojowi idei Szkoły Kofoeda w Europie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele programów i projektów edukacyjnych oraz reintegracyjnych z całej Europy wzorowanych na Szkołach Kofoeda i uniwersytetach ludowych. Duńskie przykłady były jedną z inspiracji do stworzenia w Polsce ustawy o zatrudnieniu socjalnym umożliwiającej tworzenie Centrów Integracji Społecznej, których jest już obecnie w Polsce ok.70.

Uczestnicy z Litwy, Łotwy, Bułgarii, Danii, Czech, Słowenii, Ukrainy, Armenii i Polski przez 3 dni prezentowali programy, które prowadzą dla osób bezrobotnych, bezdomnych i uzależnionych oraz dzielili się sukcesami, porażkami i wyzwaniami, które towarzyszą ich pracy.

Polskę reprezentowały Fundacja Barka , Fundacja „Być razem” z Cieszyna, Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda w Siedlcach oraz Stowarzyszenie Samopomocy Bursa z Warszawy.

Zaszufladkowano do kategorii News

Wizyta ze Szkoły Kofoeda w CISie na Zawadach

18 kwietnia Centrum Integracji Społecznej na poznańskich Zawadach odwiedzili Carsten i Ilse, pracownicy Szkoły Kofoeda w Kopenhadze . Stowarzyszenie „Szkoła Barki”, które prowadzi Centrum Integracji nosi imię Hansa Christiana Kofoeda, duńskiego społecznika i inicjatora edukacji ustawicznej i uniwersytetów ludowych. Przyjaciele z Danii  co roku odwiedzają  Szkołę Barki oraz inne Centra Integracji Społecznej w Polsce.

Pracownicy Szkoły Kofoeda z wizytą w CISie na Zawadach

Pracownicy Szkoły Kofoeda z wizytą w CISie na Zawadach

Zaszufladkowano do kategorii News

Stowarzyszenie Szkoła „Barki” na targach „Aktywni 50+”

Już po raz drugi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się w dniach 12-13 marca 2011 r. Targi Aktywni 50+, w trakcie których przedsiębiorcy, instytucje i organizacje obywatelskie zaprezentowali na prawie dziewięćdziesięciu stoiskach swoją ofertę i propozycje dla dojrzałych osób, chcących żyć aktywnie.

Stowarzyszenie Szkoła „Barki” na targach "Aktywni 50+"

Stowarzyszenie Szkoła „Barki” na targach „Aktywni 50+”

W wydarzeniu tym ponownie udział wzięło Stowarzyszenie Szkoła „Barki” prezentując działania Centrum Integracji Społecznej oraz promując „Gazetę Uliczną”, która na swoich łamach wiele miejsca poświęca aktywizacji, nie tylko zawodowej.

Każdy odwiedzający miał możliwość skorzystania z porad doradców zawodowych, mógł spotkać się ze specjalistami z zakresu lecznictwa, aktywnego wypoczynku i rekreacji, zdrowego odżywiania, mody, urody, itp. Zwiedzający mieli też okazję wykazać się swoimi zdolnościami plastycznymi biorąc udział w warsztatach artystycznych.

Stowarzyszenie Szkoła „Barki” przedstawiło ofertę aktywizacji przede wszystkim dla osób bezrobotnych, potrzebujących wsparcia. Uczestnictwo w warsztatach Centrum Integracji Społecznej pozwala na zdobycie nowych umiejętności zawodowych i społecznych, a także stwarza możliwość stworzenia własnych miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych i przedsiębiorstwach społecznych lub znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Miłym wydarzeniem było odwiedzenie naszego stoiska przez byłych uczestników CIS-u, którzy dzisiaj pracują w firmach porządkowych i ochrony mienia.

Targi przez dwa dni odwiedziło kilka tysięcy osób. Wydarzenie to potwierdziło, że przedsiębiorcy i instytucje nie powinni rezygnować z zatrudniania osób starszych, których główną zaletą jest bogate doświadczenie życiowe i zawodowe. Ludziom dojrzałym i starszym należy również stwarzać warunki do wypoczynku i rekreacji, do uprawiania sportu, dbania o wygląd i zdrowie.

Zaszufladkowano do kategorii News