Arabski Biały Fartuch

W   sobotę  17 listopada 2012 r , już po raz czwarty ( jak co roku ) Stowarzyszenie ARABIA oraz  Fundacja  Pomocy  Wzajemnej Barka i Stowarzyszenie Szkoła  Barki im. H. Ch. Kofoeda  zorganizowały akcję pt.” Arabski Biały Fartuch”.  Podjęte działania obejmowały darmowe porady lekarskie  udzielane przez lekarzy  specjalistów związanych ze Stowarzyszeniem Arabia.

Akcja skierowana była jak zwykle do osób w kryzysach i objęła uczestników  Centrów Integracji Społecznej z ulic Dąbrowskiego, św. Wincentego oraz Borówki w Poznaniu, a także mieszkańców ośrodków dla bezdomnych ze Szczepankowa oraz Pogotowia Społecznego na Darzyborskiej w Poznaniu i podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  na  Śródce. Zainteresowani mieli możliwość konsultacji z lekarzami  takich specjalizacji jak: ortopeda, onkolog, laryngolog, anestezjolog, dermatolog, internista, mieli możliwość  sprawdzenia poziomu cukru we krwi  oraz  ciśnienia.

Jak co roku Arabski Biały Fartuch zorganizowany był  w  siedzibie Fundacji Barka przy  ul. Św. Wincentego 6/9 w  Poznaniu  i  cieszył  się dużym  zainteresowaniem. Składając  podziękowania liczymy  na  owocną  współpracę  w  kolejnych  latach ze Stowarzyszeniem   ARABIA.

.