Podziękowania od Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniak-Kamysz

Centrum Integracji Społecznej Stowarzyszenia Szkoła „Barki” im. H.Ch. Kofoeda w Poznaniu otrzymały podziękowania od Ministra Pracy i polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniak-Kamysz z okazji 10-lecia funkcjonowania rozwiązań ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. W piśmie czytamy m.in.:

Szanowny Panie Dyrektorze,

Rok 2013 jest okazją do podsumowania 10-ciu lat funkcjonowania rozwiązań ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Kierowane przez Pana Centrum Integracji Społecznej należy do jednego z najdłużej działających podmiotów zatrudnienia socjalnego, a jego wyniki stały się w minionym okresie wzorem dla innych.

Kadra Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu to osoby charakteryzujące się nie tylko wyjątkową aktywnością zawodową ale także uczestniczące w doskonaleniu systemu usług reintegracji społecznej i zawodowej oraz tworzeniu warunków ścisłej współpracy z innymi instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Proszę, o przyjęcie serdecznych słów podziękowań za dotychczasową pracę Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu oraz kontynuowanie działalności na rzecz osób, które potrzebują pomocy i wsparcia w pokonywaniu swoich życiowych trudności.

Warszawa, dnia 10 października 2013 r.

Z poważaniem
Władysław Kosiniak-Kamysz

Podziekowania_MPiPS_1