O nas

Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu jest nowatorskim programem reintegracji społecznej i zawodowej – jest pierwszą w Polsce instytucją tego typu. Bazuje na 70-letnim doświadczeniu Szkoły im. H. Ch. Kofoeda z Danii oraz na 23-letnim doświadczeniu Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”.

Centra Integracji Społecznej, których obecnie jest już kilkadziesiąt w Polsce, powstają dzięki uchwaleniu w 2003 roku ustawy o zatrudnieniu socjalnym, dla której prototypem była Szkoła Barki funkcjonująca w latach 1993-2003. Centrum Integracji Społecznej to instytucja mająca za zadanie szeroko rozumianą edukację i aktywizację zawodową skierowaną do środowisk zaniedbanych społecznie.