Dla Uczestników

Uczestnikiem może być mieszkaniec powiatu poznańskiego, który otrzyma skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej w zależności od swego miejsca zamieszkania.

Nie ma egzaminów, każdy z kandydatów musi odbyć rozmowę:

  • z pracownikiem socjalnym – dotycząca sytuacji socjalno-społecznej kandydata,
  • następnie z doradcą zawodowym – dotyczącej dotychczasowej sytuacji zawodowej oraz planów zawodowych na przyszłość,
  • oraz z psychologiem – określającej predyspozycje osobowościowe oraz mocne i słabsze strony kandydata.

Po tych rozmowach kandydat może zostać przyjęty na okres próbny 1 miesiąca. Każdy z uczniów będzie miał indywidualny program rozwoju osobistego opracowany przez pracownika socjalnego CIS z uwzględnieniem opinii psychologa i doradcy zawodowego.