Warsztaty

Praca na warsztacie to podstawowa część programu Centrum Integracji Społecznej (CIS) w jakich bierze udział uczestnik. Zajęcia na warsztatach mają charakter doskonalący posiadane umiejętności oraz dający okazję zdobycia nowych. Uczestnicząc codziennie w czterogodzinnych zajęciach uczy się rygorów podobnych jak w normalnej firmie, odpowiedzialności za wykonywaną pracę, współpracy. Zdobywając nową wiedzę i widząc wyniki swojej pracy podnosi własna samoocenę.

Dla każdego dobierany jest warsztat zgodny z posiadanymi umiejętnościami i predyspozycjami, ale też brane są pod uwagę aspiracje i plany zawodowe. Oferta warsztatów zawodowych jest spora. W ciągu 5 lat funkcjonowania CIS mieliśmy warsztaty:

  • warsztat stolarski
  • warsztat budowlany
  • warsztat krawiecki
  • warsztat porządkowy
  • warsztat gastronomiczny
  • warsztat ogrodniczy
  • warsztat obsługi komputera i urządzeń biurowych