Zajęcia w Centrum Integracji

Uczestnictwo w Programie Indywidualnego Rozwoju rozpoczyna się z chwilą podpisania umowy. W naszym Centrum Integracji Społecznej (CIS) na Zawadach wszyscy nowi uczestnicy zapraszani są razem na spotkanie. Zwykle odbywa się ono w ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc rozpoczęcia uczestnictwa. Na pierwszym spotkaniu uczestnicy otrzymują kompleksowe informacje na temat Centrum Integracji Społecznej, programu zajęć, zasad i regulaminów panujących w naszej instytucji. Poznają instruktorów i pracowników. Uczestnicy na pierwszym spotkaniu podpisują umowę. Spotkanie kończy zwiedzaniem warsztatów Centrum Integracji Społecznej.

Pierwszy miesiąc zajęć w Centrum Integracji Społecznej to miesiąc próbny. W ciągu tych pierwszych tygodni uczestnik wdraża się w rygory i obowiązki związane z realizacją swojego programu. Zapoznaje się z charakterem zajęć. Na zakończenie miesiąca zapada wspólna decyzja uczestnika i pracownika socjalnego CIS o podpisaniu umowy na realizację programu na 12 miesięcy.

Podpisana umowa zobowiązuje do uczestniczenia w codziennych zajęciach. Dzień w CIS zaczyna się o godzinie 8.00. Pierwszą czynnością jest podpisanie listy obecności. Jest to niezwykle istotne, gdyż Urząd Pracy, który wypłaca uczestnikowi zasiłek integracyjny, robi to na podstawie listy obecności. Nieusprawiedliwiona nieobecność powyżej 3 dni w miesiącu powoduje brak wypłaty zasiłku. Oczywiście honorowane jest zwolnienie lekarskie (druk L4), ale za dni zwolnienia naliczenie zasiłku jest niższe i nie może trwać dłużej niż 14 dni

Pierwsze zajęcia, w których bierze udział uczestnik, to praca na warsztacie wybranym podczas procesu rekrutacji i zgodnego z Indywidulanym Programem Rozwoju Zawodowego. Zajęcia na warsztatach mają charakter doskonalący posiadane umiejętności oraz naukę nowych. Uczestnicząc codziennie w 4 godzinnych zajęciach , uczestnik uczy się rygorów pracy podobnych jak w normalnych przedsiębiorstwach, odpowiedzialności za wykonywaną pracę. Zdobywając nową wiedzę i widząc wynik swojej pracy podnosi własną samoocenę.

Dla każdego uczestnika dobierany jest warsztat zgodny z posiadanymi umiejętnościami i predyspozycjami, ale brane są też pod uwagę aspiracje i plany zawodowe. Oferta warsztatów zawodowych jest spora. Aktualna oferta warsztatów to:

 • warsztat stolarski
 • warsztat budowlany
 • warsztat krawiecki
 • warsztat porządkowy
 • warsztat gastronomiczny
 • warsztat ogrodniczy
 • warsztat obsługi komputera i urządzeń biurowych

O godzinie 12.00 rozpoczynają się zajęcia edukacji ogólnej. Są to różnorodne kursy, grupy wsparcia, grupy samokształceniowe i inne zajęcia o charakterze teoretycznym lub ogólnym. Tworzone są w zależności od potrzeb, zainteresowania uczestników. Są to:

 • kurs aktywnych metod poszukiwania pracy
 • kurs przedsiębiorczości
 • Etyka
 • grupy wsparcia dla uzależnionych
 • rozwiązywanie problemów życiowych
 • grupy samokształceniowe – których program współtworzą sami uczestnicy
 • kursy językowe (angielski, niemiecki) – podstawowy i dla średnio zaawansowany

Zajęcia kończą się o godzinie 15.30 obiadem przygotowanym przez warsztat gastronomiczny.